Právní

Právní

PRAVIDLA

 1. Obchod INSTYLIO je provozován firmou:

  Carzuu Sp. z o.o.
  Al. Wyścigowa 14/458
  02-681 Varšava
  DIČ: 9512301146, IČO: 142231360,
  číslo zápisu do národního soudního rejstříku: 346717, GIODO: 132272

  Dále nazývanou "Prodejcem".

 2. Kupujícím může být plnoletá fyzická osoba, právní osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, dále nazývaná „Zákazníkem”.
 3. Objednávat je možné 24h denně.
 4. Uzavření smlouvy nastává v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem. Realizace objednávek na dobírku následuje ihned, a objednávek placených převodem nebo prostřednictvím online plateb následuje po připsání platby zákazníka na bankovní účet prodejce.
 5. Zakoupené zboží je odeslané zákazníkem vybraným přepravcem na adresu uvedenou zákazníkem ve formuláři objednávky. Faktura je odeslána na uvedenou zákazníkem emailovou adresu ve formátu PDF nebo HTML. Prodejce si také vyhrazuje možnost zpřístupnit fakturu v panelu zákazníka.
 6. Prodejce nese odpovědnost po dobu dvou let od data nákupu v případě, že zboží není shodné se smlouvou v souladu s čl. 10 zákona o konkrétních podmínkách spotřebního prodeje z 27.7.2002 a dalšími příslušnými právními předpisy.
 7. V případě, že zboží není shodné se smlouvou, je třeba zaslat na adresu prodávajícího dopis s popisem reklamace a očekávání týkající se způsobu řešení reklamace.
 8. Po dobu deseti dnů od převzetí objednaného zboží, má zákazník nárok odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, v souladu s obecními zásadami, které vyplývají z předpisů o uzavírání smluv na dálku. Prodejce může prodloužit dobu na vrácení zboží, o čem bude informovat na stránkách obchodu.
 9. Všechny prodejcem uvedené ceny jsou v polské měně a jsou to ceny s DPH (obsahují DPH). Ceny zboží neobsahují náklady na dopravu, ty jsou uvedené v ceníku dodání.
 10. Prodejce se zavazuje k ochraně osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29.08.1997 (Sb. č. 133, položka 883) a zákonem o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb. č. 144, položka 1204). Zákazník uvedením během objednávky osobních údajů, souhlasí s jejich přetvářením prodejcem z důvodu realizace objednávky. Zákazník může kdykoliv vidět, opravit, aktualizovat a smazat své osobní údaje.
 11. Žádné z ustanovení nynějších předpisů nemá za cíl poškodit práva zákazníka. Tyto předpisy rovněž nemůžou být vykládané tímto způsobem, jelikož v případě neshody jakékoliv části předpisů s platným zákonem, prodejce prohlašuje, že se bezpodmínečně podřídí a přizpůsobí zákonu v místě platnosti předpisů.
 12. O změnách předpisů a jejich rozsahu budou zákazníci informováni elektronickou cestou (na uvedený během objednávky nebo registrace email). Oznámení bude odesláno nejméně 30 dnů před vstupem v platnost nových předpisů. Změny budou zavedeny s cílem přizpůsobit předpisy platným zákonům.
 13. Aktuální verze předpisů se nachází vždy ve složce předpisy. Během realizace objednávky a v celém období poprodejní péče, zákazníka zavazují akceptované ním předpisy při objednávání zboží. Výjimkou je situace, kdy zákazník předpisy uzná za méně výhodné od aktuálních a informuje prodejce o výběru aktuálních předpisů jako platných.
 14. Prodejce zaručuje zákazníkovi řádný provoz obchodu v následujících internetových prohlížečích: IE verze 9 nebo novější, FireFox verze 22 nebo novější, Chrome verze 28 nebo novější, Safari 6 nebo novější s nainstalovanými verzemi JAVA a FLASH a zapnuté soubory Cookies na obrazovkách s horizontálním rozlišením větším než 1024 px. Používání programování třetích firem mající vliv na fungování a funkčnost prohlížečů: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari může mít vliv na řádné zobrazování se obchodu, proto kvůli získání plné funkčnosti obchodu INSTYLIO, je třeba je všechny vypnout.
 15. Ve věcech které nejsou ošetřeny nynějšími předpisy, se řídí platnými právními předpisy. Spory řeší příslušný soud lokálně a věcně.
 16. V jedné objednávce je možné využít pouze jeden slevový kupón, slevové kupóny není možné spojovat s jinými kupóny ani jinými slevovými akcemi a slevami. Sleva se počítá od maloobchodní ceny. Minimální cena po slevě nemůže být nižší než 0,01 Kč.
 17. RODO/GDPR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 18. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający (Carzuu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Wyścigowa 14/458, NIP: 9512301146, REGON: 142231360,nr wpisu do KRS: 346717, kontakt: https://instylio.cz/kontakt/).
 19. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe pochodzą od klientów, a ich przekazanie jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Bez tych danych nie będzie zawarta umowa kupna sprzedaży. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na formularzu zamówienia.
 20. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia, tj. firmom kurierskim oraz podmiotom za pośrednictwem których następuje rozliczenie i zabezpieczenie transakcji płatności. Zakres przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum, zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych.
 21. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych (w tym wykorzystywanych przez Spółkę plików Cookies) zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://instylio.cz/pravni/soukromi/
 22. Ze względu na politykę rabatową dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, nie którszy jednak niż wymagane przez prawo podatkowe 6 lat.
 23. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Prawo to może zrealizować przez kontakt z Administratorem m.in. przez wysłanie wiadomości na stronie kontakt. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 24. Jeśli Klient wyraził odrębną zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną bezpłatnego dostarczanie newsletterów lub wiadomości SMS, uzyskany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu są wykorzystywane w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną.
 25. Administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych z zachowaniem postanowień art. 28 RODO.

Verze 2.5 (Varšava, 2018-05-25)

Vítáme Vás v INSTYLIO

Jsme tady krátce, ale zůstaneme dlouho. Chceme se stát nejlepším internetovým obchodem v Polsku, Evropě a ve světě. Už dnes náš sortiment obsahuje více než 6000 modelů bot, triček, mikin, bund A kalhot. Nákupem u nás máte jistotu, že obdržíte 100% originální zboží pocházející od nejlepších světových výrobců, takových jak Nike, Adidas, Puma, Reebok, Lacoste, Converse a mnoho dalších. Vaše spokojenost je pro nás nejdůležitější!